راهپیمایی مردم شهرستان دزفول
گروه: اجتماعی / عکس
تاریخ: ۱۹:۳۸ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
راهپیمایی در دزفول

به گزارش خبری ندای دزفول مردم شریف شهرستان دزفول در پاسخ به آشوب های اخیر در کشور اقدام به برگزاری راهپیمایی دردزفول نمودند

به گزارش خبری ندای دزفول مردم شریف شهرستان دزفول در پاسخ به آشوب های اخیر در کشور اقدام به برگزاری راهپیمایی دردزفول نمودند

پاسخی بگذارید