1. مطالب منتشر شده در دسته ی "سیاسی"
دوایی فر پاسخ داد
توضیحات شهردار دزفول پیرامون انتصابات اخیر در شهرداری دزفول

🔹”محمدعلی دوایی فر” در گفت و گویی با نیکان نیوز، در پاسخ به برخی شایعات به وجود آمده در خصوص استخدام و انتصاب برخی از بستگان نزدیک خود در شهرداری دزفول، گفت: با توجه به حجم گسترده استخدامی ها در گذشته، تاکنون هیچ نیروی جدیدی در این مجموعه استخدام نشده است. 🔹وی در خصوص انتصاب […]

قالب خبری